ANFO_LogoV_white_1
  • 69469-7e111-feature

Kurset har en praktisk tilnærming, og bransjeeksperter oppdaterer deg med nødvendig og relevant kunnskap på ulike fagområder som berører en prosjektleders hverdag.