ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • 954610964

    Retail Innovation

Detaljhandelen står foran store og til dels nye utfordringer og det må legges til rette for morgendagens handleopplevelser. 

På Retail Innovation 2019 vil utfordringer og løsninger presenteres. Du vil kunne ta med deg hjem operativ kunnskap som svarer på dine strategier.