ANFOlogo

Den Store Retail Dagen (DSRD) 2016

Årets viktigste og mest betydningsfulle Retail konferanse.

Vi har slått sammen Retail Innovation (ANFO og Retail Consult) og Kreativt Forums Retaildag (Retailforum, Retailkonferansen og Retailprisen) til en hel dag samt prisutdeling på kvelden. Dette blir “the place to be” for alle innen norsk retailbransje.

Detaljhandelen står foran store og til dels helt nye utfordringer. Gamle oppskrifter kan nok fortsatt fungere, men i mange tilfeller er de nettopp det som ligger i navnet; gamle! Det som virket i går vil i mange sammenhenger ikke fungere i fremtiden.
 
Kundene vil utfordre oss og vi må legge til rette for morgendagens handleopplevelser. For den vil være annerledes enn tidligere. Ønsker man å lykkes som retailer i fremtiden er det mekanismer som må forstås og utnyttes, i butikk og kommunikasjon.
 
Som guide for et fremtidsbilde i endring arrangerer vi konferansen Den Store Retail Dagen 14. april. Dagen skal gi konkrete tips og inspirasjon til deg som enten jobber mot, gjennom eller i detaljhandelen med hva som må til for å lykkes i fremtiden.
 
Den Store Retail Dagen er et produkt av et samarbeid mellom ANFO, KF og Retail Consult.
 
Retailprisen inngår som nevnt nå i Den Store Retail Dagen. Prisen har som mål å sette fokus på og bidra til å heve kvaliteten på kommunikasjon innen detaljhandel. Den favner et bredt spekter av kommunikasjonsjobber – så vel innenfor tradisjonelle som digitale kanaler.