ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
 • export (2)

Retorikk handler om kommunikasjon og overbevisning.  

Kurset tar utgangspunkt i den greske retorikkens grunnprinsipper, tilpasset den moderne massekommunikasjon. Dette betyr at teoriene er velforankrede i både klassiske teorier, både greske, amerikanske og europeiske - og blir fortolket gjennom vår tids massemediale briller.

Målet er å gi deltagerne verktøy som gjør det lettere å formidle det man kan, det man vil selge og det man har på hjertet. Retorikken er anvendelig både profesjonelt og i hverdagslivet.

 

Kursets innhold

 • Grunnleggende om etikk og sann kommunikasjon
 • Om hva troverdighet egentlig innebærer og hvordan den kan forstås
 • Om appellformer, bevistyper og argumentasjon
 • Strategisk storytelling
 • Tegn/semiologi og skjulte signaler
 • Timing
 • Språk
 • Bruk av eksempler
 • Stolpemanus for effektiv strukturering av taler, innlegg, tekster, prosedyre
 • Om appellformer, bevistyper og argumentasjon

Vi vil også kunne komme innom:

 • Takling av nervøsitet
 • Stemmebruk
 • Kroppen som budbringer
 • Presentasjoner
 • Pausens makt – og avmakt: Tempo og energi

 

Om Kjell Terje Ringdal

Kjell Terje har mastergrad i retorikk fra Aarhus Universitet og bachelor i media- og samfunnsfag fra Universitetet i Stavanger, samt Idrettshøyskolen i Sønderborg, Danmark. Han har lang erfaring fra store kommunikasjonsoppgaver for norske og internasjonale oppdragsgivere. Han har jobbet med å eksportere Peer Gynt til New York, han har markedsført Oslo i Kina, han har rådgitt regjeringsmedlemmer, storting- srepresentanter, jobbet for Statoil, departementer, organisasjoner, Telenor, idrettsstjerner, kunstnere og forfattere, tv-aksjoner og mye mer. Han har blitt beskyldt for å ha skrevet bokserien ”Kongepudler”, og han var ansvarlig for å markere nasjonens inntog i det nye årtusen. Han er i dag ass. professor i retorikk ved Markedshøyskolen i Oslo, i tillegg til å være forfatter og grunder av Retoringdal.

Kjell Terje er en hyppig brukt foredragsholder og har i mange år vært en aktiv samfunnskommentator. Han har spisskompetanse på PR, amerikansk og norsk politikk, retorikk, strategier og metoder knyttet til språk og overbevisning. Siden 2000 har han vært leder for de årlige Washingtonseminarene (www.washingtonseminar.no), som har samlet norske toppolitikere og journalister i USA.

Firmaet Retoringdal ble etablert i 2008. Selskapet bidrar til å gi informatører og mennesker som kommuniserer anvendelige, retoriske verktøy som bedrer og effektiviserer kommunikasjonen i hverdagen.

 

Mer informasjon om både Kjell Terje og firmaet Retoringdal finner du på www.retoringdal.no .
Her ligger også informasjon om det anerkjente www.washingtonseminaret.no samt referanser.

 

Priser:

Medlemmer kr 8.900,-  
Ikke medlemmer kr 10.700,-