ANFO_LogoV_white2
  • stopptober - sluttpakka

Røykeslutt- og postkassesuksess

  • By
  • Bring

Brings DM-pris under Gullblyanten 2018 gikk til reklamebyrået Per Høj for snus- og røykesluttkampanjen «Stopptober».


Kampanjen var et samspill mellom det digitale og analoge. Det ble produsert humoristiske snus- og røykeslutteprodukter som «Snusbåndet» og «Siggstrikken». Produktene kunne en selvsagt bestille på nett og plukke opp i postkassen. Dette viste seg å være en suksess.

Slutt på skremselspropaganda

Per Høj har jobbet med Helsedirektoratet og snus- og røykesluttkampanjen i flere år. De har positive resultater og ser nå at kampanjene har hatt effekt. Sverre Midttun, konsulent i Per Høj, mener de nå sitter igjen med «den harde kjerne» av potensielle sluttere. Derfor har de prøvd å finne nye veier for å få dem til å slutte.

– Du kan si vi har drevet med skremselspropaganda de siste årene, men nå sitter vi igjen med dem som har sett alt av røykesluttkampanjer som baserer seg på skremsel. Så nå har vi prøvd en annen måte å få dem til å slutte på, forteller Sverre.

Ideen «Stopptober» baserer seg på et konsept fra England, og at kampanjen dreier seg rundt en sluttmåned kontra én sluttedag. Undersøkelser har vist at om  en kommer gjennom de første 28 dagene uten røyking femdobles sjansene for å klare å slutte. Med dette som utgangspunkt fikk Per Høj frie tøyler til det kreative arbeidet.

– Vi fikk frie tøyler til å finne kule måter å få folk til å slutte på, og vi ville motivere til og skape en røykesluttbevegelse sier Sverre.

Les hele saken her