ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • realtime

Thon Conference -  Universitetsgata 24

09:00 - 09:30

The Paradox of time online.

Vi bruker mer tid online enn noen sine, allikevel blir det vanskeligere og vanskeligere for merkevarer å nå frem med budskapet sitt. Alt går veldig fort, og vi vil ha raske og konkrete svar.
Samtidig er vi villige til å spandere masse tid når innholdet treffer oss i hjertet. Hvordan skal vi lykkes med tidsparadokset online?

09:30 - 10:00

Vær- og malemelding fra Jordan Maleverktøy

Været er ofte avgjørende for hvorvidt man maler – og dermed tar i bruk Jordans maleverktøy. Derfor lanserte Jordan en værbasert kampanjeidé som kunne inspirere til maleaktivitet uansett vær. De tok utgangspunkt i de faktiske værvarslene for de ulike regionene og produserte kommunikasjon som endret seg i forhold til været. Kommunikasjonen ga tips om hvilke type arbeidsoppgaver som passet til det værregimet målgruppen til enhver tid befant seg i.

10:00 - 11:00

En Idrettsarrangør utfordring i den nye media verden

Tidligere fylte Bislett Stadion "seg selv2 når det var Bislet Games. Du traff de du trengte gjennom kjente tradisjonelle medier. Slik er det ikke lenger. Men det er mer muligheter enn utfordringer. Bislet Games kan nå ved hjelp av sosiale medier skape en idrettskjendis på få uker - til en mye lavere kostnad enn tidligere.

«ExxonMobil Bislett Games 2015» vant diplom i ANFO Effekt 2015. Steinar Hoen som er stevnedirektør kommer å presenterer caset, sammen med Bislet Stadion sin fasinerende historie frem til i dag.


11:45 - 12:15

Dynamic Creative Optimization in the Nordics: from static campaigns to dynamic production

I en hverdag med sanntids kjøp og løpende optimalisering endres behovet for kontroll på eget kreativt innhold og kampanjer i betalte kanaler. En "kampanjebasert" tilnærming til innholdsproduksjon og optimalisering lever ikke lenger opp til effekten og sanntidskontrollen som kreves. DCO, som står for digital creative optimization er på full fart inn i det nordiske markedet. Jørgen deler innsikt om markedet, muligheter og best practice basert på arbeid med noen av nordens ledende merkevarer.

12:30 - 13:00

Slik lykkes du med Real Time Content Marketing

Vi har fått mange verktøy som gir oss mulighet til å kartlegge brukeratferd og overvåke trender i sanntid. Dette gir oss mulighet til å teste, justere og tilpasse vår tilstedeværelse for å bedre harmonisere med brukernes intensjoner og behov, samt utnytte instant opportunities. Hvordan kan vi sette opp et økosystem som leverer handlingsrettet innsikt i sanntid, og hvordan bør prosesser og organisasjon struktureres for å være i stand til å reagere på innsikt i sanntid?

 

 

13:20 - 13:50

From Programmatic Buying, to programmatic marketing

13:50 - 14:30

Innsikt trumfer intuisjon

Annonsørene ønsker bedre kundeinnsikt og økt avkastning på sine medieinvesteringer. Nye markedsføringsteknologier gjør det mulig å fastslå hvilke kampanjer og mediekanaler som bidrar til den endelige konverteringen. Det er ingen kunst å samle eller eie data. Det er først når disse dataene gjøres om til forretningsmessig innsikt at markedføring blir det beste virkemiddelet for vekst og bedre lønnsomhet.

 

20:28 - 20:28

Foredrag

Samarbeidspartnere