ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
 • shopperlogo

RETAIL & SHOPPER MARKETING

Dette er vårt mest populære kurs som nå kjører på fjerde året på rad.

Vi har fått en rekke forespørsler om vi ikke kan gå langt dypere innenfor hovedområdene i Shopper Marketing – slik at en faktisk kan ta med seg denne lærdommen og igangsette konkrete tiltak i sin egen virksomhet etter at kurset er ferdig.

Det gjør vi i dette to-dagers seminaret hvor vi fokuserer på alt som vil bidra til økt trafikk og økt salg ute i butikkene – det være seg av konkrete produkter eller av butikken som sådan.

Lær deg metodene for å analysere dagens situasjon i butikk for et  produkt eller en detaljistkjede. Lær deg konkrete løsninger for hva som faktisk fungerer ute i butikken, og hva som skaper vekst.

Workshopen vil gi en dypere forståelse av status for dine produkter og/eller dine butikker–og konkrete metoder og verktøy som skaper vekst ute i butikk.

I år har vi fått med oss UZIT.NO og deres kunnskap og erfaringer på kundeklubber og Webshops. Gjennom konkrete tiltak og cases viser de de hvordan du øker salget dramatisk igjennom målrettede tiltak.

Videre så vil du også få innblikk i hvordan satsning på butikkmedarbeidere og salgsfokus øker konverteringsraten i butikk – DVS hvor mange av de som besøker butikken som faktisk også kjøper noe og også øker størrelsen på handlekurven.

 

TEKNISKE LØSNINGER OG ANALYSEFORSLAG

Vi tar deg igjennom de beste og mest praktiske løsningene på markedet -hvor målet er å gi deg en god innsikt i veien fra ”synsing” til innsikt og mer faktabaserte beslutninger.

Vi viser deg hva du enkelt kan gjøre selv –og hvor du behøver support

I løpet av denne Workshop vil vi ta deg med på butikkbesøk og vise deg praktiske eksempler fra butikker, teknikker og metode. Du vil med stor sannsynlighet få en lærekurve her som du sjelden har hatt før innen shopper og butikkoptimalisering.

 

 

 

INNHOLD

 

POS – PLAKATER, KAMPANJER OG SKJERM

Hvordan bygger man opp en butikkplakat eller en kampanje slik at den faktisk selger mer i butikk.

 • Hvilket innhold fungerer best og hva er det som ikke fungerer.
 • Fargebruk, illustrasjoner og foto, priser, tekst og ”call to action”
 • Komposisjon. Hva bør dominere og hva kan med fordel tas vekk.
 • Eksempler på konkrete testresultater fra hvor godt eller dårlig en plakat selger

Plassering i butikken.

 • Hvor bør plakaten plasseres i butikken.
 • Hvordan en kan dominere i en butikk med enkle grep
 • Eksempler på konkrete testresultater fra hvor godt eller dårlig en plakat selger

Skjerm

 • Hvilke budskap fungere og hva fungere ikke på skjerm i butikk. Det er store forskjeller på hva som fungere i butikken og hva som fungerer for ordinær TV reklame.
 • Hvor bør skjermene plasseres i butikken?
 • Eksempler på konkrete testresultater fra hvor godt eller dårlig budskap på skjerm selger.

Salgsøkning.

 • Det er ikke uvanlig med salgsøkninger etter en optimalisering på 20-25% eller mer.

 

PRODUKTPORTEFØLJE, PRISING OG HYLLE LØSNINGER.

De fleste butikker og de fleste butikkhyller har for mange varelinjer. Her ”ser en ikke produkter for bare produkter”.

 • Produkter med ett lavt salg tar opp plassen til produkter med ett bra salg. Her vil vi se deg konkrete metoder, teknikker og eksempler på hva som faktisk fungere og hva som ikke fungere. Hva er det optimale vareutvalget i en butikk, i en hylle og/eller på en kampanje..
 • Hva er den optimale måten å plassere varene på. Hvor og hvordan bør produktene plasseres for å optimalisere salget - og hvordan bør varene prises.
 • Vi viser deg eksempler på konkrete testresultater for overnevnte og en god gjennomgang av de beste metodene og teknikkene for optimalisering av produktportefølje, priser og planogram .

Salgsøkning.

 • Det er ikke uvanlig med salgsøkninger på 15-20% når dette er optimalisert.

 

PLASS I BUTIKK OG SONE-OPTIMALISERING

Her viser vi eksempler på hvordan de ulike sonene i en butikk fungerer. Hvilke produkter bør plassers, hvor for å trekke kunder inn i butikken. Hva selger ved kassene? Hvor bør en aktivitet plasseres for å selge mest mulig.

 • Vi vil vise deg eksempler for ”best praksis” fra ulike bransjer – og hvilke konkrete metoder og teknikker for målinger som faktisk fungerer –og som vil øke salget til en butikk og/eller en kampanje.

Salgsøkning.

 • En god versus en dårlig plassering betyr svært ofte salgsforskjeller på flere 100%

 

 

KUNDEKLUBB - Etablere- / drive en Kundeklubb:

 

Datakvalitet - etablere gode rutiner samt fange riktig informasjon

 • Registreringsløsninger for nye medlemmer
 • Hvilken informasjon skal vi registrere
 • Ajourhold av medlemsdatabasen

Kommunikasjon - med bakgrunn i segmenttilhørighet og faktisk handlemønster

 • Tydelig kundekonsept og kundenytte
 • Segmentert kommunikasjon/ forskjellsbehandling av ulike kunder
 • Automatiserte kommunikasjonsmuligheter
 • Kommunikasjon som følger kunde-livssyklus
 • Bonusmodell - som driver frekvens og mersalg
 • Skape motivasjon og entusiasme i sisteleddet for å jobbe med kundeklubben

 

KUNDESERVICE & BUTIKKANSATTE SOM SELGER VARER

Det er hovedsakelig 4 måter du kan øke salget i butikk:

 • Øke trafikken til butikkene
 • Øke konvertingsrate; Andel besøkende kunder som faktisk kjøper noe
 • Øke antallet produkter en kunde kjøper
 • Selge dyrere produkter / øke sluttsummen på handlelappen.

 

De butikkansatte har generelt sett alt for dårlig kunnskap og opplæring i hva som skal til for å øke konverteingsrate, øke antall produkter og selge dyrere produkter. Vi viser deg de grunnleggende prinsippene som garantert fungerer -hver gang.

Vi viser deg også konkrete eksempler på hvordan du setter opp ett vel fungerende måle –og motivasjonsverktøy.

 

Kurset til BigBlue&Company er sannsynligvis det mest praktiske og nyttige kurset på markedet. Her får du med deg nyttige erfaringer og kunnskap du kan ta i bruk med en gang –og som øker salget!